English version
Русская версияКОНТАКТИ

Централен Офис


снимка терминал    

Адрес:
Бул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София-2000, ет. 5
Телефон:
+359 02/9876343
E-mail:


Надежда Богоева

Изпълнителен директор


Атанас Петров

Бизнес Развитие и Реклама
+359 877 708 778Емил Стойнев

Технически директор
+359 02/9876343

+359 879 011 719Миланка Чендова

зам.Главен счетоводител
+359 02/9876343

+359 879 011 726Катя Маринова

Оперативен счетоводител
+359 02/9876343

+359 877 366 158Марина Юрукова

Касиер счетоводител
+359 02/9876343

+359 877 365 134Павел Иванов

Техник компютърни системи
+359 02/9876343

+359 879 011 722Али Муртаза

Техник компютърни системи
+359 02/9876343

+359 879 947 779Борис Ников

Регионален техник, област София
+359 877 748 133Десислав Бечев

Регионален техник, област Бургас
+359 879 011 725Борис Оризарски

Регионален техник, област Видин
+359 878 182 555Николай Велев

Регионален техник, област Велико Търново
+359 877 194 133Венелин Неделчев

Регионален техник, област Варна
+359 877 516 218Илиан Баев

Регионален техник, област Пловдив
+359 878 434 862Медийни партньори